Dijagnostika

 • Klinički pregled opšteg hirurga
 • Klinički pregled vaskularnog hirurga
 • Pedo-brahijalni indexi (ABI)
 • Kolor dopler krvnih sudova (CDS) ili vrata ili ruku i nogu
 • Kolor dopler krvnih sudova (CDS) ruku i nogu
 • Kolor dopler abdominalne aorte

Kardiologija

 • Pregled interniste kardiologa

EKG

 • Ultrazvuk srca sa color dopplerom
 • 24-satni Holter monitoring EKG-a
 • 24-satni Holter monitoring krvnog pritiska
 • Terapija arterijske hipertenzije
 • Lečenje poremećaja srčanog ritma

Kontakt forma: