Očna Poliklinika

Očna poliklinika pruža sledeće usluge:

 • Specijalistički pregled: opšti pregled na biomikroskopu, merenje očnog pritiska, pregled očnog dna
 • Kompjutersko određivanje dioptrije, provera vida na daljinu i blizinu
 • Prepisivanje naočara i kontaktnih sočiva
 • Obuka za nošenje kontaktnih sočiva i redovni pregledi i praćenje nosioca kontaktnih sočiva
 • Preporuka lekara za odgovarajuću vrstu dioptrijskih stakala
 • Sistematski pregledi dece i odraslih
 • Pregledi dece uz kompletnu obradu na razrokost i slabovidost
 • Lečenje razrokosti i slabovidosti
 • Lečenje poremećaja vida uzrokovanih dugotrajnim radom na računaru
 • Ortoptičko/pleoptičke vežbe
 • Komjuterizovano vidno polje (KVP)
 • Uzimanje brisa oka i analiza brisa oka sa antibiogramom
 • Male intervencije/operacije na kapcima i propiranje suznih kanala
 • Subspecijalistički pregledi: za glaukom, bolesti retine i žute mrlje

Kontakt forma: