Klasična Operacija Vena

Klasična operativna metoda lečenja proširenih vena predstavlja intervenciju koja podrazumeva visoko ligiranje vene saphene magne u preponi, njen striping sa ili bez flebektomije. Intervencija je indikovana kod pacijenata koji nisu pogodni za minimalno invazivnu intervenciju: u slučaju široke vene koja se nalazi neposredno ispod kože ili u slučaju visokog tromboflebitisa.

Procedura se izvodi tako što:

  • Rezom u preponi se isprepariše vena saphena magna
  • Vena saphena magna se podveže iznad njenog spoja sa dubokom venom
  • Zatim se od skočnog zgloba kroz venu prođe sa striperom te se vena odstrani
  • Ukoliko postoji potreba odstrane se ostale proširene vene kroz rezove na koži
  • Po završenoj proceduri stave se šavovi na kožu uz elastičan zavoj

Kontakt forma: