Poliklinika JATROS je osnovana 1993. godine kao ordinacija, ali se vremenom razvila u polikliniku.

JATROS je od početka bila porodična delatnost i najčešće orijentisana ka brizi porodice.

Kako se širio spektar medicinskih usluga, tako su stručnost, odgovornost i posvećenost pacijentu bili prepoznati pre svega od porodica koje su sve više poklanjale poverenje poliklinici JATROS.

Mislimo da je preporuka najbolja reklama.

Od 2015. godine JATROS poliklinika pruža usluge vaskularne hirurgije sa minimalno invazivnim pristupom u tretmanu venske bolesti.

Pored toka klinika pruža usluge oftalmologije, hirurgije  i interne medicine (kardiologija).

Opremljeni smo savremenin medicinskim aparatima i uređajima, međutim vreme koje smo spremni da posvetimo svakom pacijentu i njegovom zdravstvenom problemu je nešto što mislimo, da je pored profesionalnosti,  ključno za uspešno dijagnostikovanje i lečenje.

Operaciona sala radi po principu dnevne bolnice.