Glaukom u dečijem dobu

Sumnja na glaukom kod dece često izaziva određenu vrstu straha kako kod oftalmologa koji postave sumnju na dato oboljenje a još više kod roditelja te dece.

Glaukom u dečijem dobu deli se na primarni i sekundarni glaukom. Primarni glaukom se potom deli na kongenitalni i juvenilni glaukom dok je sekundarni glaukom raznovrsna grupa i on se javlja udružen sa nekim drugim urođenim ili sistemskim oboljenjem. Primarni kongenitalni glaukom (PKG) iako retko oboljenje predstavlja najčešći vid glaukoma u dečijem dobu. Incidencija se kreće od 1 : 12 000 – 18 000 u Zapadnim zemljama. Češći je kod muške dece (65%). Primarni kongenitalni glaukom ima veliki uticaj na kasniji detetov razvoj i kvalitet života odnosno veliki socijalni značaj jer predstavlja jedan od najčešćih uzroka slepila dečijeg doba. Zbog toga odgovarajuća i pravovremena dijagnoza i lečenje mogu dramatično da izmene tok bolesti i samim tim utiču na razvoj vidne funkcije deteta. U 80% slučajeva, PKG se dijagnostikuje u 1. godini života. Što se tiče simptoma najčešće je u pitanju plačljivo, razdražljivo dete tokom prvih nedelja ili godine života. Međutim nije obavezno da postoje simptomi. U kliničkoj slici mogu da se uoče sledeći znaci: „uvećano oko“- hidrophthalmus ili buphthalmus, uvećana rožnjača ili megalocornea, zamućena rožnjača usled edema epitela i strome ili difuzna zamućenja strome, Haabove linije ili strije na rožnjači – vide se kao horizontalne, blago krivudave, dvostruko konturisane linije u čijoj je okolini stroma rožnjače dosta zamućena. Ono što roditelji ili lekari najčešće uočavaju jeste upravo zamućena rožnjače pa onda uvećano oko deteta. Bolest je bilateralna u 70% slučajeva ali sa različitim stepenom ispoljenosti na oba oka. Ukoliko se potvrdi dijagnoza primarnog kongenitalnog glaukoma, lečenje je isključivo hirurško.

Primarni juvenilni glaukom je retka forma dečijeg oboljenja i tipično ispoljavanje je posle 4-te godine života pa sve do 35-te godine života a po nekim autorima i do 40-te godine života. Najčešće je u pitanju dete bez simtoma i otkriva se na rutinskom pregledu. Prilikom pregleda uočava se povišen IOP preko 21 mmHg, glaukomne promene na glavi očnog nerva, većinom difuzno oštećenje ali može i bilo koji tip glaukomnih promena, promene u vidnom polju – glaukomni defekti naravno ukoliko dete može da uradi validno vidno polje s obzirom na uzrast te gonioskopski normalan ugao prednje očne komore, često slabo diferenciran. Glaukom se ispoljava bilateralano ali često postoji asimetrija. Ne uočavaju se kongenitalne anomalije te imamo kod deteta normalan izgled prednjeg segmenta i normalnu veličinu bulbusa (nema uvećanja očne jabučice i promena na rožnjači kao kod PKG). Prilikom dijagnostikovanja primarnog juvenilnog glaukoma moramo da uradimo: kompletan oftalmološki pregled (pregled prednjeg i zadnjeg segmenta), dnevnu krivu, pahimetriju, kompjuterizovano vidno polje (ukoliko je moguće s obzirom na uzrast), gonioskopiju, Heidelbergovu retinalnu tomografiju ili neku drugu imidžing tehniku za pregled glave očnog živca. Kod određenog broja dece sa ovom vrstom glaukoma postoji nasledna osnova u vidu autosomno dominantnog tipa nasleđivanja. Ukoliko se dijagnostikuje glaukom, lečenje je medikamentozno odnosno pomoću kapi. Kod onih formi primarnog juvenilnog glaukoma sa izuzetno visokim vrednostima intraokularnog pritiska, ti pacijenti često dobro ne reaguju na medikamentnu terapiju i zahtevaju hirurško lečenje. Na sreću, većina dece kod koje postoji sumnja na juvenilni glaukom, ima samo fiziološki „veće“ ekskavacije na glavi očnog živca uz normalne vrednosti intraokularnog pritiska i normalan nalaz vidnog polja i ne zahteva lečenje.

Klinički asistent dr Vesna Marić

Literatura

  1. 4th Edition of Terminology and Guidelines for Glaucoma, 2014
  2. Childhood Glaucoma, World Glaucoma Association, 9th Consensus Report, 2013
  3. Elgin U, Ozturk F, Sen E, Serdar K. Comparison of optic disc topography before and after antiglaucoma treatment in juvenile glaucoma. Eur J Ophthalmol 2010 Sep-Oct;20(5):907-10.
  4. Turalba AV, Chen TC. Clinical and genetic characteristics of primary juvenile-onset open-angle glaucoma (JOAG). Semin Ophthalmol. 2008 Jan-Feb;23(1):19-25.